Velkommen til Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO)

Oljearbeidernes Sosiale Ordninger – OSO – er en fellesbetegnelse for de sosiale ordninger som drives av fagforbundene på sokkelen for sine medlemmer.

OSO administrerer i dag følgende ordninger:

  • Ordningen for tap av helsesertifikat for ansatte innen operatør- bore- og forpleiningsbedrifter. Gjelder innen NOG området. Dette er en ordning som eies av SAFE, Lederne og Industri Energi i fellesskap.
  • Pensjonsordningen for ansatte omfattet av riggavtalen med NR.

I tillegg er følgende ordninger etablert der Industri Energi har etablert forsikringsordning eller administrerer ordningen selv.

  • Ordningen for tap av helsesertifikat for ansatte innen oljeservice og offshoreservice.
  • Rettrettfondet for dykkere.

 

Ordningen har hvert sitt styre som består av representanter for de fagforbundene som står bak hver ordning.

Industri Energi administerer ordningene gjennom fellesbetegnelsen Oljearbeidernes Sosiale Ordninger(OSO).

Kontaktpersoner:

Innkreving av midler til ordningen: Yordanos Ghezai tlf : 51 84 26 83

Saksbehandling: Elin Rovik tlf: 51 84 05 29, 97424997

Adresse:

Oljearbeidernes Sosiale Ordninger
Badehusgata 39
4014 Stavanger

E-post: post@oso.as

Ta kontakt

 

Adresse

Badehusgata 39

4014 Stavanger

 

Kontaktpersoner

Innkreving av midler til ordningen

Yordanos Ghezai
Tlf +47 51 84 26 83

Saksbehandler

Elin Rovik
Tlf +47 51 84 05 29 Mob +47 97424997