Forsiden
Helsesertifikat innen Opertør/Boring/Forpleining
 • Om ordningen
 • Info om nye retningslinjer
 • Vilkår
 • Søknadsskjema
 • Fondsstyre
 • Ankenemnd
 • Helsesertifikat for oljeservice og offshoreservice
 • Om ordningen
 • Vilkår
 • Søknadsskjema
 • Ankenemnd
 • Retrettfond dykkere
 • Om ordningen
 • Vilkår
 • Fondsstyre
 • Pensjonsfond NR
 • Om ordningen
 • Vilkår
 • Info om ordningen
 • English
 •  

  Nye erstatningsnivåer fra 01.06.2014
  Heving av størrelsen på erstatningsutbetalinger fra OSA
  Les mer...
  Nye retningslinjer - gjeldende f.o.m.01.10.07
  Retningslinjer for erstatning ved tap av helsesertifikat innen oljeservice og offshoreservice
  Les mer...