Hva gjør du når du mister helsesertifikatet?

Dersom du av på varig basis er fratatt ditt helsesertifikat, er det noen momenter som er viktige, for at saksbehandlingen skal gå raskest mulig:

  • Sjekk med bedriften du er ansatt i at du er omfattet av ordningen Tap av Helsesertifikat innen Oljeservice eller Offshoreservice
  • Ta kopi av udyktighetserklæring og siste gyldige helseattest.
  • Be om å få kopi av evt.foreliggende legeerklæring som begrunner udyktigheten. ( Dersom slik erklæring ikke foreligger, vil OSO være behjelpelig med å innhente dette når vi mottar søknaden)
  • Ta kopi av eventuelle spesialisterklæringer.
  • Klikk her for skjema.
  • Fyll det ut og send det til: OSO, Badehusgata 39, 4014 Stavanger

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Elin Rovik på tlf: 22032200 / 97424997,            el. Siri Løland på tlf. 46843323

Epost: post@oso.as 

Vi beregner i gjennomsnitt 3 mnd behandlingstid på søknadene.