Hva gjør du når du mister helsesertifikatet?

Dersom du av på varig basis er fratatt ditt helsesertifikat, er det noen momenter som er viktige, for at saksbehandlingen skal gå raskest mulig:

  • Sjekk med bedriften du er ansatt om du er omfattet av ordningen Tap av Helsesertifikat innen operatør, boring og forpleining
  • Ta kopi av udyktighetserklæring, som utstedes etter vurdering av offshorelege.
  • Ta kopi av siste gyldige helseattest.
  • Be om å få kopi av evt.foreliggende legeerklæring som begrunner udyktigheten. ( Dersom slik erklæring ikke foreligger, vil OSO være behjelpelig med å innhente dette når vi mottar søknaden. )
  • Ta kopi av eventuelle spesialisterklæringer.
  • Send dette til: OSO, Badehusgata 39, 4014 Stavanger

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Elin Rovik på tlf:  97424997/ 22032200,            el. Siri Løland på tlf. 46843323/ 22032200

Epost: post@oso.as

Vi beregner i gjennomsnitt 3 mnd behandlingstid på søknadene.