Hva gjør du når du mister helsesertifikatet?

Dersom du er fratatt ditt helsesertifikat på varig basis, er det noen momenter som er viktige, for at saksbehandlingen skal gå raskest mulig:

  • Sjekk med bedriften du er ansatt i at du er omfattet av ordningen Tap av Helsesertifikat innen Oljeservice eller Offshoreservice
  • Ta kopi av udyktighetserklæring og siste gyldige helseattest.
  • Be om å få kopi av evt.foreliggende legeerklæring som begrunner udyktigheten. ( Dersom slik erklæring ikke foreligger, vil OSO være behjelpelig med å innhente dette når vi mottar søknaden)
  • Ta kopi av eventuelle spesialisterklæringer.
  • Klikk her for skjema.
  • For application form, please click here
  • Fyll det ut og send det til: OSO, Kongsgata 54, 4005 Stavanger

Administrativ leder:

Elin Rovik

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandlerne:

Siri Løland på tlf. 46843323/ 22032200

el.

Mette Thorsen 90540843/ 22032200

Epost: post@oso.as 

Vi beregner i gjennomsnitt 3 mnd behandlingstid på søknadene.