Hva gjør du når du mister helsesertifikatet?

Dersom du er fratatt ditt helsesertifikat på varig basis, er det noen momenter som er viktige, for at saksbehandlingen skal gå raskest mulig:

  • Sjekk med bedriften du er ansatt om du er omfattet av ordningen Tap av Helsesertifikat innen operatør, boring og forpleining
  • Ta kopi av udyktighetserklæring, som utstedes etter vurdering av offshorelege.
  • Ta kopi av siste gyldige helseattest.
  • Be om å få kopi av evt.foreliggende legeerklæring som begrunner udyktigheten. (Dersom slik erklæring ikke foreligger, vil OSO være behjelpelig med å innhente dette når vi mottar søknaden).
  • Ta kopi av eventuelle spesialisterklæringer.
  • For application form, please click here
  • Send dette til: OSO, Kongsgata 54, 4005 Stavanger

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandlerne:

Siri Løland på tlf. 46843323/ 22032200

el.

Mette Thorsen 90540843/ 22032200

Epost: post@oso.as

Vi beregner i gjennomsnitt 3 mnd behandlingstid på søknadene.