Info til klubber og medlemmer om Pensjonskompensasjonsordningen i NR

Styret i ordningen ber klubbene videresende/formidle denne informasjon til de det måtte angå. All info om ordningen finner dere på www.oso.as, både vilkår og søknadsskjema.

[OSO Pensjons-kompensasjonsordningen] – [Engelsk OSO Pensjons-kompensasjonsordningen]

Pensjonskompensasjonsordningen i NR er en ordning der medlemmer i IndustriEnergi og SAFE kan søke kompensasjon for tapte pensjonsrettigheter når de mottar oppsigelse før oppnådd pensjonsalder.

Arbeidsgivere som søkere refererer til i søknadsskjemaet må ha vært/være medlemmer av Norges Rederiforbund for å telle som medlemskap i ordningen.

Ordningen gjelder for medlemmer som er tilknyttet Norsk Folketrygd og ikke har mottatt 15% i pensjonskompensasjon ihht tariffavtalens bilag 4 Pensjon

Hilsen styret for Pensjonskompensasjonsordningen