Info til klubber og medlemmer om Pensjonskompensasjonsordningen i NR

 

Styret i ordningen ber klubbene videresende/formidle denne informasjon til de det måtte angå. All info om ordningen finner dere på www.oso.as, både vilkår og søknadsskjema.

Pensjonskompensasjonsordningen i NR er en ordning der medlemmer i IndustriEnergi og SAFE kan søke kompensasjon for tapte pensjonsrettigheter når de mottar oppsigelse før oppnådd pensjonsalder.

For flyttbare innretninger gjelder følgende:
Søkere må ha fylt 57 år på oppsigelsestidspunktet og vært medlem av ordningen i 15 år. Medlemmet kan ha hatt flere arbeidsgivere innen samme tariffområde.

For faste installasjoner gjelder følgende:
Søkere må ha fylt 59 år på oppsigelsestidspunktet og vært medlem av ordningen i 15 år. Medlemmet kan ha hatt flere arbeidsgivere innen samme tariffområde.

Arbeidsgivere som søkere refererer til i søknadsskjemaet må ha vært/være medlemmer av Norges Rederiforbund for å telle som medlemskap i ordningen.

Ordningen gjelder for medlemmer som er tilknyttet Norsk Folketrygd og ikke har mottatt 15% i pensjonskompensasjon ihht tariffavtalens bilag 4 Pensjon

Hilsen styret for Pensjonskompensasjonsordningen