Velkommen til Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO)

Oljearbeidernes Sosiale Ordninger – OSO – er en fellesbetegnelse for de sosiale ordninger som drives av fagforbundene på sokkelen for sine medlemmer.

OSO administrerer i dag følgende ordninger:

  • Ordningen for tap av helsesertifikat for ansatte innen operatør- bore- og forpleiningsbedrifter. Gjelder innen NOG området. Dette er en ordning som eies av SAFE, Lederne og IndustriEnergi i fellesskap.
  • Pensjonsordningen for ansatte omfattet av riggavtalen med NR.

I tillegg har vi følgende ordninger, som IndustriEnergi administrerer selv:

  • Ordningen for tap av helsesertifikat for ansatte innen oljeservice og offshoreservice.
  • Rettrettfondet for dykkere.

Ordningen har hvert sitt styre som består av representanter for de fagforbundene som står bak hver ordning.

IndustriEnergi administerer ordningene gjennom fellesbetegnelsen Oljearbeidernes Sosiale Ordninger(OSO).

Kontaktpersoner:

Innkreving av midler til ordningen: Yordanos Ghezai tlf : 22032200 / 48045091

Saksbehandling: Elin Rovik tlf: 22032200 / 97424997

Adresse:

Oljearbeidernes Sosiale Ordninger
Kongsgata 54
4005 Stavanger

E-post: post@oso.as