Velkommen til Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO)

Oljearbeidernes Sosiale Ordninger – OSO – er en fellesbetegnelse for de sosiale ordninger som drives av fagforbundene på sokkelen for sine medlemmer.

OSO administrerer i dag følgende ordninger:

  • Ordningen for tap av helsesertifikat for ansatte innen operatør- bore- og forpleiningsbedrifter. Gjelder innen NOG området. Dette er en ordning som eies av SAFE, Lederne og IndustriEnergi i fellesskap.
  • Pensjonskompensasjonsordning for ansatte omfattet av riggavtalen med NR. Dette er en ordning som eies av Industri Energi og SAFE i fellesskap. 

I tillegg har vi følgende ordninger, som IndustriEnergi administrerer selv:

  • Ordningen for tap av helsesertifikat for ansatte innen oljeservice og offshoreservice.
  • Rettrettfondet for dykkere.

Ordningene har hvert sitt styre som består av representanter for de fagforbundene som står bak hver ordning.

IndustriEnergi administrerer ordningene gjennom fellesbetegnelsen Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO). Pensjonskompensasjonsordningen administreres av SAFE. 

Kontaktpersoner:

Administrasjon:

Hilde H. Unhjem

Innkreving av midler til ordningen:
Yordanos Ghezai tlf :  48045091

Saksbehandling:
Mette Thorsen tlf: 90540843
Siri T. Løland tlf. 46843323

Adresse:
Oljearbeidernes Sosiale Ordninger
Kongsgata 54
4005 Stavanger
E-post: post@oso.as                                                                                                                       

Pensjonskompensasjonsordning-NR Flyterigg

Roselyn Riley tlf: 91873208
E-post : nrpk@safe.no
Postadresse: 
NRPK
Postboks 145 Sentrum
4001 Stavanger