Styret i retrettfondet for dykkere

Styret i retrettfondet har som oppgave å behandle innkomne søknader i henhold til vedtekter om utbetaling fra retrettfondet. Styret har møte kvartalvis.

Styret består av:

Formann: Leif Johansen Styremedlemmer: Einar Johannesen , Anders Gabriel Birkeland og Gro Losvik