Styret i retrettfondet for dykkere

Styret i retrettfondet har som oppgave å behandle innkomne søknader i henhold til vedtekter om utbetaling fra retrettfondet. Styret har møte kvartalvis.

Styret består av:

Formann: Leif Johansen, Styremedlemmer: Per Inge Grimsmo og Ole Martin Haugan