Rettrettfond for dykkere

 

Formålet med IndustriEnergi sitt retrettfond for metningsdykkere er å gjøre det økonomisk mulig for en metningsdykker å avslutte karrieren som metningsdykker før dykkeren pådrar seg en yrkesskade.

Alle metningsdykkere uavhengig av organisasjonstilknytning, som har arbeidet som metningsdykker på Oljeserviceavtalen, skal på like vilkår ha rett til utbetaling fra fondet. Søknad og utbetaling av fondet må skje i sammenheng med fratredelse som metningsdykker.

For å få rett til utbetaling fra fondet, må dykkeren ha arbeidet minst 5 år som metningdykker og ha utført minst 250 døgn i metning.